Eid al-Adha 2022-ben: milyen dátum

Eid al-Adhát 2022-ben az egész muszlim világban több napon át ünneplik. A dátumot a holdnaptár határozza meg, amelyben az év 11 nappal kevesebb, mint a Gergely-korban. Eid al-Adha ünnepélyes, a muzulmánok nagy figyelmet fordítanak a szellemi és rituális szempontokra, de ehhez az ünnephez népi hagyományok is társulnak, amelyek régiónként eltérőek.

Mi az Eid al-Adha 2022-es dátuma?

A Kurban Bayram gördülő ünnep, egy ilyen funkció azzal a ténnyel társul, hogy a holdnaptárat használják az iszlám világban. Ez az ünneplés a hadzs végével is összefügg, a 70. napra esik a muzulmánok egyik legfontosabb ünnepe - Eid al-Adha után. Az iszlám naptár szerint 10-től 13-ig Zul-Hijjah.


Eid al-Adha az áldozatok ünnepének számít. Ezt a vallási eseményt évente több napon keresztül ünneplik. 2022-ben a kezdet és a vég július 9-re (szombat) és 12-re (kedd) esik. Az áldozati napok dátuma rendszeresen változik, ezért fontos, hogy a hívek betartsák a naptárat, hogy minden évben tudják, mikor kezdődik és mikor fejeződik be az ünnep.

Az ünnep története és jelentése

Eid al-Adhát az arabok Eid al-Adhának hívják, de ez nem változtatja meg az ünnep lényegét. Ennek az ünneplésnek az alapjaként a muzulmánok egy történetet vettek a Korántól, amely leírja Ibrahim próféta Allah iránti hűségét. Jabrail angyal álmában jelent meg előtte, és azt üzente, hogy Ibrahimnak fel kell áldoznia fiát, Iszmailt a Mindenhatónak.

A próféta elhatározta, hogy teljesíti Allah parancsát, ezért elvette fiát és a Mina völgyébe ment, ahol feláldozni akarta. De abban a pillanatban hallotta Allah hangját, és közölte vele, hogy a Mindenható nagyra értékelte hűségét és odaadását. Hajlandóságáért feláldozni a legkedvesebbet - a fiát - Ibrahim elnyerte Allah kegyét. Abban a pillanatban megjelent Jabrail, és átadta Izmailt apjának, és egy kosot tett az oltárra.

Eid al-Adha napjaiban ennek a prófétának az emlékét tisztelik és áldozatokat hoznak. Minden hívő muszlim áldozatot hozhat - egyedül vagy egy csoport részeként. Az feláldozott állatok húsát három részre osztják: az egyiket megeszik, a másodikat ajándékba adják, a harmadikat pedig rászoruló embereknek adják.

Ahogy ünneplik Eid al-Adhát

Miután megtudta, hogy a vallási ünnep milyen dátum lesz, a muszlimok szerte a világon előre megkezdik a felkészülést. Az ünnep közeledtével, előtte 10 nappal a muzulmánok böjtölni kezdenek, és a legelkötelezettebbek is zarándokolnak.

Hadzsj minden muszlim egyik legfontosabb vallási kötelessége. Ez egy zarándoklat az iszlám szent helyeire. A hívek 1,5 hónappal az áldozati napok kezdete előtt indultak útjukra. Az iszlám meggyőződés szerint minden muszlimnak életében legalább egyszer el kell végeznie a hadzsit.

Az ünneplés első napján a hívek korán kelnek, fürdenek és a mecsetbe mennek. Először egy általános ima következik, amely után az imám elolvassa a Koránt, és beszél az ünnep értelméről, valamint az áldozat lényegéről és értelméről. A rituális rész után a hívek otthon ünnepelnek, meglátogatják és elkészítik a hagyományos finomságokat.

Modern hagyományok és szokások a különböző országokban

A muszlim országokban az ünnep napjait szabadnapoknak nyilvánítják. ezek normális munkanapok. Amikor az ünnep megkezdődik, az igazi muszlimok megpróbálják beosztani az áldozatot. Az áldozatot mindig olyan ember hozza, aki rövid imát mond: „Bismillahi! Allahu Akbar ".

Csak a legjobb állatokat választják ki áldozatul, hibák és sértések nélkül.Egy emberért kosot vagy juhot áldoznak fel, nem lehet vemhes. Egy legfeljebb 7 fős család számára tehenet vagy tevét lehet feláldozni. Az iszlám országokban a mecsetek területén szoktak rituálékat tartani, az áldozatokhoz speciális rituális helyszíneket alakítottak ki.


A muszlimok között más hagyományok kapcsolódnak Kurban Bayran ünnepéhez, és ezek napjainkban relevánsak. A leggyakoribbakat az alábbiakban soroljuk fel.

  1. Az ünnepek alatt szokás rokonokat és barátokat látogatni.
  2. A mecset meglátogatása után a hívek elmennek meglátogatni elhunyt rokonaik sírját. Néha áldozatot kínálnak a távozókért, ha életük során ezt kérik.
  3. A muszlimok ajándékokat adnak rokonoknak és barátoknak. Ezt az ünnepet az iszlám egyik legjelentősebbnek tartják, ezért az ajándékok megfelelően készülnek.
  4. Az áldozatok napján szokás segítséget nyújtani a szegény és rászoruló embereknek, ezért a hívek jövedelmük egy részét karitatív célokra fordítják.
  5. A nők terítenek, hagyományos nemzeti ételeket és sok édességet készítenek, amelyeket szomszédoknak, mind muszlimoknak, mind más vallások képviselőinek szolgálnak fel.

Az ünnepi asztal ezen a napon szükségszerűen tartalmaz ételeket az áldozat húsából, amelyet Allahnak hoztak. Étkezés előtt a muszlimok imádkoznak, köszönetet mondanak Allahnak és áldást kérnek.

Gratulálok Eid al-Adhához

Mivel ez muszlim ünnep, szokás csak ennek a vallásnak a képviselőinek gratulálni. Eid al-Adha napjaiban szokás Allah áldását, szívességét és békéjét kívánni. Ezen a napon egészséget, jólétet - lelki és földi - kívánnak egymásnak.

Íme néhány példa szöveges üdvözletre Eid al-Adha tiszteletére:

  • „Boldog ünnepet! Allah távolítsa el gondjait otthonából, és áldja meg családját ”;
  • "Kurban Bayram ezen fényes ünnepén Allah adjon nyugalmat és nyugalmat, világítson rá életútjára és bújjon el a szerencsétlenségek elől";
  • "Allah könyörüljön ezen a napon, és küldje áldását otthonába!"

Eid al-Adha-t 2022-ben, mint mindig, az Eid al-Adha utáni 70. napon ünneplik. A különböző országokban használt naptáraktól függően a dátum kissé elmozdulhat. Ez a muzulmán világ számára fontos ünnepség egyetlen imádságban egyesíti az iszlám vallású etnikai csoportok képviselőit.

érdekes cikkek...